Oznaka Evagrije Pontski

Umijeće duhovnog boja

“Naše putovanje iziskuje barem malo nekakve podloge, ili osnovnih elemenata da bismo se mogli snalaziti. U toj našoj osloboditeljskoj pustolovini korisno je biti barem djelomično upućen u umijeće toga boja, koji nije upućen protiv nitijednoga ljudskoga bića, nego naprotiv, u…