Zovite, pišite, dođite i vidite…

Lokacije naših samostana i kontakt

Nalazimo se na tri lokacije u Hrvatskoj

Doniraj i pomozi nam:

IBAN: HR89240700011 00413690

Bic/Swift Code: OTPVHR2X

Hrvatska Pavlinska Provincija

Kamensko 53

47 000 Karlovac

Od srca zahvaljujemo na svakom daru, jer svaki dar je dragocjen. Baš kao i darivatelj! Ovim darom podupiremo naše apostolate i služenje.

Vaši bijeli fratri – pavlini

Pavlinski samostan Kamensko

Pavlinski samostan u Kamenskom pokraj Karlovca osnovala je 1404. g. grofica Katarina Frankopan. Prije ratova s Turcima samostan je po bogatstvu bio uspoređivan s matičnim samostanom u Lepoglavi. Oko 1570. g. pavlini su zbog turskih napada bili prisiljeni napustiti samostan, a vraćaju se nakon rata. 1684. g. samostan i crkva se ponovno obnavljaju. Ukrašavao ih je poznati pavlinski barokni slikar Gabrijel Taller.

 1. g. samostan je ukinut odlukom cara Josipa II., a 1972 g. Pavlini se ponovno vraćaju u Kamensko. Dolaze redovnici iz Poljske i započinju obnovu pavlina u Hrvatskoj.

U Domovinskom ratu samostan je teško stradao, budući da je Kamensko bilo okupirano. Nakon Oluje i oslobođenja Kamenskog, započinje još jedna dugotrajna i mukotrpna obnova samostanskog kompleksa i crkve.

 1. g. crkvu je posvetio kardinal Josip Bozanić sa zadarskim nadbiskupom mons. Ivanom Prenđom. Proslavljena je šeststota godišnjica osnutka samostana, a radovi obnove polako su privedeni kraju.

Danas su u samostanu u Kamenskom šest pavlina koji upravljaju i istoimenom župom.

Župa Blažene Djevice Marije Snježne u Karlovcu – Kamensko nastala je 1789. g. Naime, pavlini su ukinuti 1786. g., a kako je župna crkva u Gornjem Mekušju stradala, pavlinska crkva na Kamenskom postaje župna crkva i sjedište župe. Crkvom i samostanskim kompleksom upravljaju svećenici zagrebačke nadbiskupije do 1972. g., kada se pavlini ponovno vraćaju u Kamensko i preuzimaju upravljanje župom.

Više o samostanu na: http://www.zupakamensko.com

 1. fr. Ivan Šarić, provincijal, fra.ivansaric246@gmail.com
 2. fr. Gaudencije Vito Spetić, vito.spetich@gmail.com
 3. fr. Stjepan Hruškar
 4. fr. Luka Madunić
 5. fr. Pafnucije Tomislav Lokmer

Adresa

Kamensko 53.
47000 Karlovac

Broj telefona

047/641-800

Pavlinski samostan Svetice

Pavlinski samostan Svetice utemeljen je 1627. g. Nalazi se na istoimenom brdu kod Ozlja. Prvi prior ovog samostana je bio Ivan Belostenec. Ukinut je 1786. g.

Pavlini se ponovno vraćaju u Svetice tijekom Domovinskog rata, budući da je samostan u Kamenskom bio okupiran. Tada preuzimaju i župu Svetice. Danas su u samostanu dva redovnika.

Više o samostanu na: http://svetice.com

 1. fr. Kornelije Marko Glogović, pater.marko@gmail.com 
 2. fr. Mario Fundak

Adresa

Svetice 5
47280 Ozalj

Email

pater.marko@gmail.com

Pavlinski samostan Sv. Petar u Šumi

Car Fridrih II. dao je 1459. g. pavlinima napuštenu benediktinsku opatiju u Sv. Petru u Šumi. Pavlini ovdje osnivaju samostan, a u njemu i novicijat i osnovnu školu za svu istarsku djecu. Po veličini ovaj je samostan bio odmah iza samostana u Lepogavi. Ukinut je 1786. g.

Pavlini se vraćaju u Sv. Petar u Šumi 1993. g. Danas se samostanski kompleks polako obnavlja, a u njemu trenutno žive trojica pavlina te upravljaju i župom Sv. Petar u Šumi.

 1. fr. Mate Kolak, eremita1986@gmail.com
 2. fr. Jure Josipović, josipovic.jure@gmail.com
 3. fr. Vinko Vuković, wukovic8@gmail.com
 4. fr. Jakov Grgić

Adresa

Sv. Petar u Šumi 2
52404 Sv. Petar u Šumi

Email

plovanskiuredsvetipetar@gmail.com

Pavlinska bogoslovija u Krakovu

Bogoslovija je mjesto gdje kandidati za primanje svećeničkoga reda, intezivno produbljuju svoju vezu s Kristom i Crkvom. Braća obdarena milošću zvanja za služenje narodu Božjem po svećeničkoj službi, pohađaju bogosloviju za potreban duhovni, umni i pastoralni rast pojedinaca.

Napredak u duhovnom životu zahtjeva duhovno vodstvo i intelektualnu spoznaju koja je u bogosloviji omogućena. Bogoslovno intelektualno obrazovanje obuhvaća šest godina filozofsko-teoloških studija. U tim studijama bogoslovi se pridržavaju odredbi i dekreta Svete Stolice s obraćenjem pažnje na zadaće našeg Reda. Bogoslovi također pod vodstvom svojih odgojitelja upoznaju današnju kulturu, da bi ljudima našega vremena mogli Božju istinu lakše izlagati. Jer cjelokupno obrazovanje usmjereno je prema stjecanju sposobnosti da bi mogli ispuniti i uzljubiti apostolsku službu.

Više o samostanu na: www.seminarium.paulini.pl

 1. fr. Leopold Stefano Bodetić, 6. godina
 2. fr. Jan Behur, 2. godina 

Pavlinski novicijat

Novicijat je škola redovničkog života i ujedino proba pravog Božjeg poziva. Služi razvoju kandidatove ljudske i kršćanske osobe i njime započinje redovnička formacija pavlina. U našem Redu novicijat traje godinu dana za bogoslove, a dvije godine za braću, za koje je prva godina kanonska. Novicijat će poslužiti razvoju zvanja i bit će za novaka sretnim početkom redovničkog života, ako on sam bude surađivao s milošću Božanskog poziva kroz obraćenje i temeljitu promjenu u novog čovjeka u Kristu. Neka u sebi njeguje osjećaj odgovornosti za svoj duhovni život, za porast duha molitve u sebi, po uzoru na sv. Pavla Prvog Pustinjaka, za iskorjenjivanje svojih pogrešaka i stjecanje kreposti po mrtvenju i redovničkom služenju. O njemu samome ovisi da li će se kako treba služiti izvorima milosti i duhovnim pomagalima, kojima redovnički život obiluje. Mora biti iskren i spreman primati pouke i prihvaćati redovnički način ponašanja. Trebao bi raditi nad sobom, razvijati inicijativu u provođenju duhovnog života i pridonositi dobru Reda.

Više o samostanu na: www.lesniow.pl