Default image

Pavlin

Svećeničko ređenje, 28.5.2022

Red Svetog Pavla Prvog Pustinjaka danas je obogaćen novim svećenicima. U glavnom i najvećem pavlinskom svetištu Jasna Gora, četvorica đakona primila su sakrament svećenstva, a među njima i član Hrvatske Pavlinske Viceprovincije Luka Madunić. U prigodnoj homiliji, Čenstohovski biskup Wacław…

Pavlin mučenik: Matija iz Kamenskog

Iako pavlinski red službeno ne proglašava svece i blaženike, s pažnjom čuva uspomenu na svoje duhovne velikane. Jedan od njih je mučenik Matija iz Kamenskog. Druge podatke mu ne znamo, znamo da je bio pavlin svećenik i da je bio…

Obrana diplomskog rada, 20.5.2022

20. svibnja 2022 godine na Papinskom Sveučilištu Ivana Pavla II u Krakovu, đakon Luka Madunić obranio je svoj diplomski rad iz fundamentalne teologije. Tema diplomskoga rada glasila je “Učenje o Crkvi u djelima Edvarda Ozorovskoga”. Analizirajući teološke tekstove poljskoga teologa…

Susret Hrvatske Pavlinske Viceprovincije, 16.5.2022

Dana 16. svibnja 2022 godine, u samostanu Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom kod Karlovca, pavlini su imali svoj godišnji susret. Susret je imao na cilju produbiti zajedništvo i bratsku ljubav redovnika naše viceprovincije i ohrabriti braću pavline na tom…

Pavlini
Red Svetog Pavla
Prvog Pustinjaka