Služba akolitata, 19.3.2022

Dana 19. ožujka 2022. na Svetkovinu Sv. Josipa naš bogoslov, brat Leopold Bodetić primio je službu akolita. U službu ga je uveo general pavlinskog reda, Arnold Chrapkowski. Akolitat je jedna od dvije službe (uz lektora) koje se u Katoličkoj Crkvi udjeljuje kandidatima do svečeništva. Prije reforme Pavla VI te službe nazivalo se nižim crkvenim redovima i bile su namijenjene isključivo onima koji su se pripremali do sakramentu Svetog reda. Trenutno te službe mogu primiti također i vjerni laici. „Akolit se postavlja da pomaže đakonu i poslužuje svećeniku. Njegova je, dakle, dužnost brinuti se za službu oltara, pomagati đakonu i svećeniku u liturgijskim činima, a posebno u slavljenju svete mise. Osim toga je njegova dužnost da kao izvanredni službenik podjeljuje svetu pričest. Isto mu se tako smije povjeriti da u izvanrednim prilikama izloži vjernicima na klanjanje Presvetu Euharistiju i na kraju je pohrani. Ako je potrebno, može se brinuti za pouku drugih vjernika, koji će po privremenom ovlaštenju pomagati đakonu ili svećeniku u liturgijskim činima, noseći misal, križ, svijeće itd. ili vršeći druge slične službe” (Ministeria quaedam).