Polonija Jurinić; Pavlini i njihovi samostani/Pavlinci in njihovi samostani, Vijeće Slovenske nacionalne manjine grada Zagreba, Zagreb 2021., recenzija

Dvojezična hrvatsko – slovenska pozicija Pavlini i njihovi samostani / Pavlinci in njihovi samostani ukazuje se u godini u kojoj pavlinska zajednica u Hrvatskoj slavi 50. godišnjicu povratka u Domovinu (1972. – 2022.). Autorica Polona Jurinić ovu knjigu predstavlja kao 10. poziciju u svom opusu koji obuhvaća teme slovenske prisutnosti u Hrvatskoj, pavlinskog reda, samostana Svetice te osobe p. Janeza Strašeka, svećenika i mučenika. Djelo je tiskano u  izdanju Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba, u Zagrebu 2021. godine. Na 230 strana ovoga izdanja hrvatski tekst konsekventno slijedi slovenski prijevod na suprotnoj stranici, što čini posebnost ovoga ionako bogatoga izdanja.

Na početku knjige nalazimo uvod s povijesti i sadašnjosti pavlinskoga reda. Pažnju zaslužuje 4. poglavlje, koje donosi prikaz glavnih autora koji su pisali o pavlinskom redu na našim prostorima, što je vrijedno za one koji žele produbiti svoje znanje bijelim fratrima. Od 49. do 209. stranice pruža se uvid u sve lokacije pavlinske prisutnosti od poznatih samostana do srednjovjekovnih mjesta, tj. lokacija za koje ne postoje pisani već usmeni dokazi o pavlinskim samostanima sve do pavlinskih kuća u gradovima kao Varaždin i Zagreb. 

Radi se o samostanima na području Hrvatske, Slovenije, Srijema i Bačke, čime ova pozicija obuhvaća davne pavlinske provincije; Istarsko – Vinodolsku i Hrvatsko – Slavonsku. Treba znati da su pavlini, kao i ostali redovnici svoje samostane i kuće dijelili na više kategorija. Tako razlikujemo sjedište provincija, vikarni samostan, samostan formacije, samostan, hospicij, kuću – podružnicu, samotište (eremitorij), crkvu ili kapelu, samostanski posjed s kućom. Sve se to u narodnom shvaćanju imenovalo samostanom, iako pravno to nisu bili samostani, već mjesta pavlinske prisutnosti što ova pozicija dobro raščlanjuje.

 

Na svakoj stranici prikazana je jedna pavlinska lokacija s bogatim slikovnim prilogom. Informacije o samostanima nisu preduge, tek osnovne i najvažnije, što poziciju čini pristupačnu širem, a ne samo znanstvenom čitateljstvu. Ako želite znati gdje je Vama najbliži pavlinski trag možete to lako naći u ovoj knjizi. Posebnu pažnju zaslužuje bogat slikovni prilog koji donosi brojne fotografije, slike, tlocrte te nam pomaže vizualno dočarati pavlinsku prisutnost. Ako želite upoznati pavline i njihove samostane, a usput usporediti sličnosti i razlike slovenskog i hrvatskog jezika, onda je ova pozicija svakako odlična za Vas.

fr. Gaudencije Vito Spetić OSPPE