Pavlini i kartuzijanci

U dugoj i zanimljivoj povijesti pavlinskog reda posebno prijateljstvo vladalo je između
pavlinskog i kartuzijanskog reda. Iako je taj odnos počeo neobičnom svađom i crkvenim
sudom poglavara pavlina i kartuzijanaca. Naime pavlinski red godinama je postojao u
Mađarskoj i imao veliki broj monaha, koje je bilo teško kontrolirati zbog velike
rasprostranjenosti samostana i rezidencija po cijelom Ugarskom kraljevstvu. Godine 1347.
otvorio se prvi kartuzijanski samostan Sv. Mihaela Arkanđela u Lövöld ili Leweldu pokraj
Ostrogona. Određen broj pavlina pristupio je tom samostanu i tamo nastavio živjeti svoj
redovnički život po pravilu Sv. Benedikta, ne poštujući opomene poglavara i obavezu pravila
Sv. Augustina te pavlinskih monaških zavjeta. Nakon mnogo opomena i bratskih pokušaja
generalni prior pavlina, dužan održavati zajedništvo reda, 1371. godine dao je pred
metropolitarnim sudom i nadbiskupom Tomasom Telegdi u Ostrogonu podići tužbu protiv
priora kartuzije u Lövöld koji je prema njegovim riječima bespravno primao pavlinske
redovnike bez dozvole pavlinskih poglavara. Zavjeti su bili neopozivi i ako su položeni
vječni zavjeti jednoga reda ne mogu se promijeniti na zavjete druge redovničke zajednice.
Situacija je bila potpuno komična, jer je i sam prior kartuzije bio bivši pavlin Andrija. Spisi
ove iznimne sudske rasprave i zaključci presude sačuvani su do danas i svjedoče o djelovanju
srednjovjekovnih crkvenih sudova u Ugarskoj.

Našavši se u teškoj situaciji metropolita je donio sud u korist pavlinskog reda zabranjujući
daljnje prelaženje kartuzijancima, ali i ne naređujući povratak odbjeglih monaha pavlinskom
redu. Kao razlog zabrane naveo je činjenicu da je jedina razlika između pavlina i
kartuzijanaca to što kartuzijanci ne jedu meso, dok pavlini jedu meso, ali imaju samo dva
skromna obroka. U šutnji, boji habita, grubom i neudobnom načinu života, poslušnosti
pravilu, redovničkim zavjetima, zajedničkim i pojedinačnim molitvama nije bilo razlike.
Zabrana nije bila dugoga vijeka, jer nakon opetovanih pokušaja i rasprava papa Bonifacije IX
izdaje 1401. godine svečano pismo – bulu. Taj dokument ozakonio je neobičan privilegij:
povlasticu prelaska pavlina kartuzijancima i obrnuto samo s dozvolom poglavara, bez da se
konzultira Sv. Stolica. Takva dozvola iznimka je u srednjovjekovnoj pravnoj povijesti.
Nakon toga papa Eugen 1. travnja 1436. godine potvrđuje duhovno zajedništvo i pravo
prelaženja iz jednog reda u drugi već rečenim procedurama, pojačavajući izopćenjem onoga
pavlina koji bi napustio samostan i prešao u neki drugi red, s iznimkom kartuzijanskog reda.
Posljednja bula privilegija koje su se ponavljale svakih nekoliko generacija po ondašnjim

običajima bila je ona pape Aleksandra VI, koji je 5. travnja 1499. potvrdio prijašnje
povlastice i naglasio dužnost ostrogonskog nadbiskupa da čuva redovničku disciplinu te da
smije posegnuti i oružanom rukom ako se koji pavlin ili kartuzijanac dozvoli napustiti red. S
vremenom se između pavlina i kartuzijanaca razvila primjerena bratska suradnja te su
daljnjim bulama i dekretima podijeljene duhovne povlastice jednoga i drugoga reda i prelasci
su se nastavili do 1555., kada su Turci uništili posljednju kartuziju na Ugarskom tlu. Nakon
toga nisu zabilježeni podaci o korištenju te bule, jer se pavlinski red u srebrenom poslije
turskom razdoblju udaljio od početnih pustinjačko – cenoitskih ideala.
Vjerojatno prelasci od pavlina kartuzijancima nisu imali toliko veze s mržnjom prema mesu
kojega su pavlini jeli uistinu vrlo rijetko, niti ljubavlju prema vegetarijanskoj prehrani
kartuzijanaca, koliko pastoralnom otvorenošću pavlinskih samostana u kojima su tih godina
počeli prevladavati klerici zamjenjujući prijašnji poredak većinski bratske, ne svećeničke
zajednice. Već bula pape Martina V od 1. lipnja 1417. dopušta pavlinima ispovijedanje i
propovijedanje u njihovim samostanskim crkvama, sukladno dozvoli poglavara u one dane
kada je samostanska crkva otvorena za vjernike. Upravo ta otvorenost na vjernike je
potaknula one pavline koji su željeli isključivo samotnjački život na prelazak u podjednako
strogi ali zatvoreniji kartuzijanski red. Dok se kartuzijanci nisu nikada u gotovo 1000
godišnjoj povijesti reformirali, pavlini su upravo suprotno doživjeli evoluciju od zatvorene
kontemplativno pustinjačke zajednice, do današnje otvorene semi kontemplativne te
pastoralno osjetljive zajednice.

fr. Gaudencije Vito Spetić OSPPE

Pavlini
Red Svetog Pavla
Prvog Pustinjaka