Obrana diplomskog rada, 20.5.2022

20. svibnja 2022 godine na Papinskom Sveučilištu Ivana Pavla II u Krakovu, đakon Luka Madunić obranio je svoj diplomski rad iz fundamentalne teologije. Tema diplomskoga rada glasila je “Učenje o Crkvi u djelima Edvarda Ozorovskoga”. Analizirajući teološke tekstove poljskoga teologa i dokumenata Drugoga Vatikanskoga Koncila, teološki rad novodiplomiranoga pokušao je odgovoriti na pitanje: “Crkvo što misliš o sebi?”, imajući na umu njezin Božanski i ljudski element koji ju prodire i kojim je satkana. Čestitkama se pridružuju i članovi Hrvatske Pavlinske Viceprovincije, radosno očekujući novozaređenoga prezbitera Luku u domovini.
						
Luka Madunić, na slici treći s lijeva