Želiš li upoznati Boga? Počni s upoznavanjem samoga sebe. Evagrije Pontski

Naše putovanje iziskuje barem malo podloge, ili osnovnih elemenata da bismo se mogli snalaziti. U toj našoj pustolovini za oslobođenje korisno je biti barem djelomično upućen u umijeće toga boja, koji nije upućen protiv nijednog ljudskog bića, nego naprotiv, u korist svakog ljudskog bića. Moramo razumijeti tko je neprijatelj i kako nas uznemiruje i nasuprot tome: Tko je prijatelj i kako nam pomaže. Stoga valja istaći neke stvari bez kojih bismo to malo razumijeli”. Ovim riječima započinje poznati talijanski svećenik Fabio Rosini svoje kateheze koje temelji na nauci Evagrije Pontskog (L’arte della buona battaglia). Evagrije, kako to ističe Rosini, u svome nauko o napastovanju demona daje konkretne smjernice i upute na mapi kojim putem krenuti. Govori da je život pustolovina – put u kojem je dobro znati prepoznavati znakove usmjerenja prema nebu od onih koji odvraćaju čovjeka od toga spasonosnog smijera. Zato ova kratka snimljena razmatranja žele upravo istaknuti sva ona sjecišta životnih putova koje odvlače čovjeka u krivome smijeru i usmrćenju duše. 

Nastavlja dalje Rosini u uvodu da: „možemo sebi nametnuti svakojeke stege, ali biti ćemo samo obojeni slobodom, a ne i oslobođeni”. Evagrije upravo želi otkriti uzrok grijeha. Gdje je taj korijen iz kojeg dolaze tako gorki plodovi ili rupa u zidinama gdje provaljuje đavolska banda i uništava nastambe rajskoga vrta. Pozivam vas da slušanjem ovih krakih razmatranja sami primjetite zašto tako nekada imamo loše rezultate i promašaje u životu.