Oznaka Gaudencije Vito Spetić

Pavlini
Red Svetog Pavla
Prvog Pustinjaka