Obrana diplomskog rada, 18.5.2023

18. svibnja 2023 godine na Papinskom Sveučilištu Ivana Pavla II u Krakovu, đakon Vinko Vuković obranio je svoj diplomski rad iz biblijske teologije. Tema diplomskoga rada glasila je “Božja ljubav prema izabranom narodu i ispunjenje te ljubavi u Isusu Kristu po proroku Izaji”. Analizirajući proroštva proroka Izajije u svijetlu Novozavjetne objave, diplomski rad je dao jasnu sliku Isusa Krista kao slugu patnika koji se žrtvuje za svoj narod. Čestitkama se pridružuju i članovi Hrvatske Pavlinske Viceprovincije, radosno očekujući novozaređenoga prezbitera Vinka u domovini.