U SVJETLU BOŽJE RIJEČI. Razmatranja fr. Jure

Pavlini
Red Svetog Pavla
Prvog Pustinjaka